Stöd oss - såhär växer organisationen

Vi håller just nu på att stärka den svenska ambassadörs gruppen att bli lika stark som den vi redan ser i Ghana.

Projektet har fått stor uppmärksamhet i både Sverige och Ghana och då särskilt från skolor i några av ländernas mer utsatta områden. Dessa skolor har som vi sett att Project Nimas metoder är ett starkt verktyg för att skapa integrationsbroar mellan olika grupper i samhället. Projektet skapar en samhörighet genom att hjälpa andra.

Företag

Din investering gör stor skillnad. Var med och skapa långsiktig förändring tillsammans med barn och unga över gränserna.

Project Nima har utarbetat ett program under 7 år som vi vet håller. Nu söker vi långsiktig sponsring för att växa. Din hjälp kan ha avgörande betydelse på projektets framtid. Vi har en fast grund och ett 90 nummer från svensk insamlingskontroll.

  • En nära och genuin CSR-känsla där man lär känna människorna och arbetet bakom organisationen man stödjer. En gåva till företagets anställda att både kunna se och känna att deras arbete är del av något större som skapar förändring.

  • Personlig återkoppling och möjlighet till föreläsningar om Project Nimas arbete och utveckling för personal och/eller ledning.

  • Vid årsslutet erhåller du en personlig beskrivning om hur din donation har utvecklat Project Nimas arbete.

  • Bilder tagna av professionella fotografer på Project Nimas arbete att använda i interna och externa nyhetsbrev.

  • En tydligare kontroll över skänkta medel genom att handgripligen kunna se skillnaden den enskilda donationen gör.

Read more

Privat person

Just nu söker vi finansiellt stöd inför studieresan. Vi vill även satsa mera på våra ambassadörsgrupper i Sverige.

Det finns många andra sätt att hjälpa till på.

Volontär - Vi söker volontärer till att skriva marknadsplan, mat till ambassadörerna under studieresan, boende, artister till Mora Parken. Konstverk eller andra priser att auktioneras ut under eventet på Fotografiska 1 juni

Donera - Bli del utav Project Nima family, skänk en valfri summa via Swish 900 64 04

Månadsgivare

Fadder - 1 200 kr betalar ett utsatt barns skolår. Pengarna går oavkortat till att betala ett barns, var föräldrar inte har möjlighet att betala, skolavgift.

Swish 900 64 04

Read more

Bli fadder

Med hjälp av faddrar i Sverige har Project Nima startat ett sponsringsprogram i Nima där vi hjälper särskilt utsatta barn att gå i skolan. Avgiften är 1 200kr per år

Det är även ambassadörerna som fyller i alla blanketter i sponsringsprogramet. Så här går det till:

  • Först registreras barnet in i Project Nimas sponsringsprogram. Information om barnet och kontaktuppgifter till vårdnadshavare fylls i. En ambassadör samt Project Nimas Country manager måste skriva under för att pappret skall bli giltigt.
  • Vid varje terminsstart erhåller vårdnadshavare 300 ghana cedi från Project Nima. Man signerar då ett papper där det står att man har tagit ut 300 ghana cedi och att man måste komma tillbaka med ett kvitto från skolan på betald skolavgift inom en vecka från dagens datum. Görs inte detta plockas barnet ur sponsringsprogrammet. Dokumentet signeras av en Project Nima ambassadör och en av Project Nimas vuxna voluntärer.
  • Inom en vecka kommer vårdnadshavaren tillbaka med kvittot som häftas ihop med pappret nämnt ovan. En vuxen från Project Nima Staff signerar sedan längst ner att pengarna överlämnats och barnet är kvar i programmet.
Read more

Sponsorer

Samarbetspartners och vänner