Hur och vad vi redan åstadkommit

Såhär arbetar vi

 • Genom föreläsningar och samtal visar våra ambassadörer upp organisationen och sig själva och agerar som respektfulla förebilder i sitt samhälle
 • Nyfikna barn visar sitt intresse och anmäler sig för att gå Project Nimas ”Ambassadors-in-Training”
 • Barnen får en akademisk utbildning av Project Nima, tillgång till externa experter samt blir inbjudna till studiebesök på lokala företag. Barnens självkänsla stärks också av att kunna ge tillbaka. De gör bl a armband som sälj i förmån till sjuka barn i Sverige via organisationen ”Min Stora Dag”
 • Till denna akademiska kunskap bidrar sedan ambassadörerna med egna livserfarenheter och kunskaper från sina unika perspektiv och gör en sammanlänkad analys. På så vis skapar de ett oslagbart utbildningsmaterial som de använder för att vidareutbilda
 • Barnens engagemang bygger på 100% volontärarbete. Betalning utdelas inte
 • Vid 14 års ålder genomgår de prövningar för att bli ambassadörer för Project Nima
 • Ambassadörer utbildar yngre barn som anmält sig frivilligt från 8 års ålder. De kallas ”Ambassadors-in-Training”
 • Ambassadörerna vidareutbildas i retorik och presentationsteknik. De har workshops via videolänk mellan Ghana, Sverige
 • Ambassadörerna åker på utbildningsdagar ”Education days” till skolor på andra orter och håller föreläsningar och workshops i Project Nimas huvudämnen
 • Ambassadörerna utbildar vuxna i Ghana i organisationens huvudämnen med extra fokus på barnhandel
 • Ambassadörerna håller seminarier i sina hemländer om Project Nimas värderingar och arbete
 • Ambassadörerna håller seminarier i sina hemländer om Project Nimas värderingar och arbete.
 • Ambassadörerna agerar som ”Safe spots” för utsatta barn
 • Ambassadörerna erbjuder stöd till barn som varit utsatta för barnhandel, sexuella övergrepp och andra trauman rehabilitering
 • Ambassadörerna agerar som förebilder i sitt lokalsamhälle och inspirerar andra till att göra samma sak
läs & lär mig mer

Vad gör Project Nima för att sprida information om Coronaviruset i Ghana?

Vi märkte snart att människor i Nima var oroliga och det medförde att en massa felaktiga rykten om Coronaviruset spreds och att folk inte nåddes av korrekt information. Om viruset börjar spridas i slummen, där folk bor så tätt inpå varandra och ofta inte har råd med sjukvård, så skulle spridningen gå väldigt snabbt och få förödande konsekvenser. Ghana har gått ut med bra information angående Coronaviruset men i slummen finns många som inte har möjlighet att kolla på TV eller läsa tidningen. Det finns även många som inte kan läsa.

Genom insamlingar i Sverige gör Project Nima följande:

 • Sätter upp stora informationsaffischer i Nima med närliggande områden om hur man skyddar sig mot Coronaviruset samt bidrar till att minska spridning. Informationen på affischerna är rekommenderad av WHO och UNICEF.

 • Köper vattentankar, vatten, tvål och handdukar som placeras runtomkring i de affischerade områdena. Detta då alla inte har råd att köpa vatten och tvål som räcker till hela familjen för att skydda mot smittspridning. Project Nima fokuserar på att rätt information når alla och att alla har tillgänglighet till hjälp utifrån de möjligheter och hinder som finns på platsen.

 • Utbildar både vuxna engagerade och ambassadörerna i Project Nima Ghana om Coronaviruset samt hur man kan förebygga smittspridning.
Read more

Project Nimas ambassadörer står dagligen två och två vid någon av alla de affischer som satts upp och vidareutbildar muntligt människor om Coronaviruset. Vad det är, hur det sprids, vad man ska göra för att skydda sig och varför det är viktigt att alla går samman för att minska smittspridning. De visar även hur man ska tvätta händerna för bästa effekt.

Read more

Kort efter att vi hade satt upp de första affischerna blev Emile Kwablah kontaktad av flera assemblymen (lokala politiska företrädare) utanför Nima som bad om hjälp med information även till deras områden. De hade redan hört talas om den succé informationsspridningen om Corona blivit i slummen. Detta medförde att vi utökade vårt arbete med korrekt informationspridning och tillgänglighet till vatten och tvål till flera områden.

Read more

Vi uppmärksammande även att många barn stod och läste på de stora affischerna. De kom även och bad om extra hjälp med hur man bäst ska tvätta sina händer. De förklarade alla samma sak, det är de som är ansvariga för att ta hand om de äldre i familjen som behöver hjälp med toalettbesök, gå, äta eller klä på sig och då de är i riskgrupp så ville barnen lära sig hur de kunde förebygga att smitta dem på bästa sätt. Av den anledningen har vi även börjat fokusera extra på att informationen når barn så att de känner sig trygga i vad de kan göra för skydda sina nära och kära.

Vad gör Project Nima för att sprida information om Coronaviruset i Ghana? Vi märkte snart att människor i Nima var oroliga och det medförde att en massa felaktiga rykten om Coronaviruset spreds och att folk inte nåddes av korrekt information. Om viruset börjar spridas i slummen, där folk bor så tätt inpå varandra och ofta inte har råd med sjukvård, så skulle spridningen gå väldigt snabbt och få förödande konsekvenser. Ghana har gått ut med bra information angående Coronaviruset men i slummen finns många som inte har möjlighet att kolla på TV eller läsa tidningen. Det finns även många som inte kan läsa.

Emile Kwablah Afeavor

Country Manager Ghana

Project Nima is the best. People are so impressed by us and how we so fast put up information around all corners. We can not just sit at talk in the world - we need to act.

People need information to survive. Project Nima realised that very fast. With the right information and if everyone does what they can to help stop spreading the virus we can do much. But people need education.

If the Coronavirus starts to spread fast in Ghana...the consequences would be.. I can't even picture it. People often forget us in these areas, but we live very close to each other and having social distance is difficult when you live so many people at one place.

But there are things we can do to prevent the virus also here. And to spread that information to people is vital! Otherwise people will turn to false rumours. Thanks to Project Nima people now know what to do and they do it.

People start screaming and applauding when they see me and the ambassadors now! Especially the elderly people appreciates Project Nima a lot.

Read more

Hur det började

Idéen till Project Nima föddes våren 2011. Organisationens grundare, Christina Wenngren, skrev sin masteruppsats om barnhandel i Ghana. Under sitt arbete bodde hon i det ökända slumområdet Nima i huvudstaden Accra för att komma nära verkligheten. Valet för en ung, svensk tjej att bosätta sig i Nima var för henne enkelt. Under sin studietid fick Christina möjligheten att delta i ett EU-ministermöte om förebyggandet av människohandeln. En av de många intryck hon tog med sig därifrån var att det behövs mer verklighetsförankring på beslutsnivå.

I Nima träffade hon Emmanuel som efter ett liv som barnslav valt att kämpa för barns rättigheter och alla människors lika värde. Emmanuel och hans tre döttrar lånade ut sitt skjul till Christina att bo i. Då hon insisterade på att få betala något för besväret fick hon alltid samma svar: ”Vi måste hjälpa varandra i världen, annars kommer vi inte vidare i livet”.

Tre månader senare dog Emmanuel, 43 år gammal. Trots att en insamling gjorts i slummen och Emmanuel förts till sjukhus fick han aldrig någon vård. Christina tog hans död hårt – och med ledorden ”alla kan göra något för att skapa förändring, oavsett vem du är och var du bor” såddes 2011 fröet till Project Nima. Project Nima byggdes på Emmanuels ledord och det har varit kärnan i vårt arbete sedan dess. 2015 registrerades Project Nima som organisation verksam i Sverige och i Ghana. 

Vi söker en långsiktig sponsor.

Project Nima har redan nått enorma resultat. Nu vill vi satsa.
Vi har jobb att göra, vill ni vara med?

Jag vill hjälpa till

Project Nimas huvudämnen

Life Education

Fokus ligger på att bygga självkänsla, egenvärde, glädje och livskvalité. Project Nima ställer frågan vad det är som ger en människa genuin glädje. Hur skapar man ett lyckligt liv? Hur är det att växa upp i Sverige bland influencers, fotomanipulerade bilder och en konstant inre stress kring sociala medier, gilla- markeringar och andras uppdateringar? Varför är ångest och depression vanligare i Sverige än i Ghana? Många som lyssnat till Project Nimas föredrag kommenterar att ungdomarna i Ghana alltid ser så glada ut, trots sin uppenbara fattigdom – vad är hemligheten till det? Project Nimas erfarenhet är att det handlar om ett sätt att se livet och sig själv på som skiljer sig från det i Sverige. Utbildningen inom detta område går generellt från Ghana till Sverige. Här drar vi även nytta av den kunskap som har skapats genom rehabiliteringsprojekten i Ghana – hur läker vi oss själva när vi mår dåligt inuti?

Read more

Människohandel

Project Nima utbildar om och arbetar för att förebygga människohandel. Stort fokus ligger på Ghana och slavhandel av barn samt sexuellt utnyttjande av barn. Ämnet behandlas även i Sverige med fokus på den människohandel som existerar här. Utbildning av vuxna i Ghana fokuserar på information om riskerna för barnhandel.

Project Nima samarbetar även med en lokal organisation i Ghana som räddar barn från människohandel. Samarbetet innebär ömsesidig utbildning och stöd samt ett praktiskt samarbete där Project Nima erbjuder stöd åt barn som räddats från människohandel. Rehabiliteringen sköts av Project Nimas ambassadörer i Ghana som har utbildats inom området av Project Nima-gruppeniSverige.Idennautbildningingår informationom post-traumatisk stress, kognitiv terapi och hanteringsverktyg. En stor del av rehabiliteringsprojektets metoder skapas även genom samarbete med de svenska ambassadörerna som studerar ämnet med hjälp av svenska verktyg. Stort fokus ligger även på att vidareutbilda både barn och deras föräldrar om post-traumatisk stress samt ge verktyg för att hantera detta. Ambassadörerna hjälper sedan barnet komma tillbaka till livet, återfå förtroende för sig själva och andra människor, våga tala och våga leka. ”Special Days ” anordnas där barnet får följa med på utflykter samt handla kläder och skor på marknaden. Den huvudsakliga anledningen är emellertid att lära barnen vad vänskap, trygghet och kärlek är. Det är tyvärr inte ovanligt att barn som räddats säljs vidare eftersom föräldrarna inte kan hantera den posttraumatiska stressen eller att barnen hamnar i missbruk eller begår självmord. Project Nimas rehabiliteringsarbete har inte bara visat sig minska dessa risker utan även fått barnen att börja leva och skratta igen.

läsa mera

Mänskliga rättigheter

Project Nima utbildar och skapar engagemang kring mänskliga rättigheter över nationsgränser. Stort fokus ligger på kvinnors och barns rättigheter då det tyvärr än idag är akuta frågor. Utbildning och engagemang sker i Ghanas slumområden samt på landsbygdens skolor. Det sker också på svenska skolor och i det svenska samhället då det trots Me too-rörelsen fortfarande är alltför vanligt med både fysiska och psykiska övergrepp på tjejer/kvinnor. Project Nima står som en trygg plattform av utbildning, engagemang och medmänsklighet där vi sprider information. Vi visar att man som utsatt ska våga prata om dessa utmaningar såväl i Ghana som i Sverige. Förändring sker genom att förändra synsätt och det kämpar vi för.

Read more

Utbildning

Inom kategorin utbildning ryms alla de ämnen som barn och ungdomar önskar sig lära mer om, både i Sverige och Ghana. Stort fokus ligger på vikten av en trygg och säker grundutbildning samt vad det innebär både för individen och samhället i stort. Vi har även arbetat mycket med att lära ungdomar att samla in information, kritiskt granska information, analysera samt dra slutsatser. Ambassadörerna i Sverige har dessutom utbildat ambassadörerna i Ghana om ADHD och dyslexi – två ämnen som ambassadörerna i Ghana nu vidareutbildar i till skolor på landsbygden och i slummen. Detta projekt har fått stor positiv respons från både lärare och elever i Ghana. Ambassadörerna i Ghana lär ut hur man kan hantera inlärningssvårigheterna samt vilka verktyg som kan användas.

Detta samarbete mellan länderna har förändrat många barns liv både i Ghana och Sverige. De ghanesiska ambassadörerna jobbar också med att utbilda om barnaga och dess fysiska, psykiska och kontraproduktiva konsekvenser. De jobbar även med förebyggande av sexuellt våld på skolorna. Barnaga och sexuellt utnyttjande på skolorna är alltför vanliga och Project Nima har utvecklats till att bli en trygg pelare där utsatta barn kan söka hjälp. Många lärare har även tagit till sig av den utbildning som getts samt information om hur man kan motverka och hitta alternativ till barnaga. Det sexuella våldet är svårare att råda bot på men med rätt resurser och växande lokalt engagemang har vi stora förhoppningar om att nå fram.

Read more

Korruption

Project Nima utbildar om korruption och dess negativa följder för både samhället och individen. Problemet är djupt rotat i Ghana och svårt att komma åt. Fokus läggs därför på attitydförändring hos de yngre generationerna för att skapa en långsiktig förändring framöver. I Sverige diskuteras ämnet med hjälp av de ghanesiska ungdomarna som utbildar om korruption. De berättar om sina erfarenheter av hur det är att växa upp i ett korrupt samhälle samt vad det gör med tilliten och relationen till samhällskontraktet. Avgörande är att de även diskuterar vad man kan göra för att förändra denna nedåtgående spiral. De ghanesiska ambassadörerna har studerat ämnet och lever dessutom mitt i det. Flera har exempelvis berättat att de går över på andra sidan vägen när polisen kommer för att de är rädda att bli bestulna. Deras kunskap har till och med efterfrågats av Nationella Operativa Avdelningen (NOA) i Sverige. De anser att ungdomarnas förebyggande arbete är användbart för att förstå tankesätt och ageranden i vissa förorter i Stockholm - platser där en betydande andel av befolkningen kommer från länder med hög korruption och låg tillit till staten. Vid ett studiebesök ska ambassadörerna träffa NOA i Stockholm.

Read more

Project Nimas uppbyggnad och aktiviteter

Nedan graf beskriver i ORANGE Project Nimas uppbyggnad och vad vi redan åstadkommit. GULT är våra nästa mål.

Project Nima education days

Stolta ambassadörer introducerar sig för en skolklass i Swedru. Här höll de föreläsning och workshops om människohandel, korruption och kvinnorättigheter. En utbildningshelg ordnat i samarbete med svenskdrivna barnhemmet ”Together as one”.

Read more

Utbyte av utbildning, Life-education motivation och inspiration

Project Nimas Ambassadörer i Mora på utbildnings dag. Över What’s App utbyter de sina livserfarenheter om Social Media Stress och dyslexi mot erfarenheter om korruption och människohandel.

Read more

AKADEMISK UTBILDNING

Christina Wenngren, grundare, utbildar ambassadörerna i Post Traumatic Stress. Efter lektionen delas de in i två grupper. De sammanfattar sin nya kunskaper med egna erfarenheter och håller därefter en föreläsning för varandra. Konstruktiv feedback ges. Talen skrivs om och framförs återigen.

Read more

Förebilder

Ambassadörerna agerar som förebilder i sitt lokalsamhälle och inspirerar andra till att göra samma sak

Read more

Studiebesök på företag

Project Nimas ambassadörer på studiebesök hos Scanias fabriker i Ghana.

Read more

Rehabiliterings program

Project Nima ambassadörerna Sadiya och Afi tar med en 10-årig flicka som varit utsatt för barnhandel till marknaden som del av flickans Special Day-therapy. Syftet är en trygg återintegrering i samhället med stort fokus på medmänsklighet, vänskap och tillit till andra människor.

Read more

Ambassadors In-Training

Project Nimas ambassadörer stärker yngre barn genom utbildning i Project Nimas huvudämnen och värderingar. På så vis skapas nya generationers förebilder.

Read more

Faddrar - hjälp med skolavgift

Med hjälp av faddrar i Sverige har Project Nima startat ett sponsringsprogram i Nima där vi hjälper särskilt utsatta barn att gå i skolan. Avgiften är 1500kr per år

Det är även ambassadörerna som fyller i alla blanketter i sponsringsprogramet.

Project Nima ambassadör Stephanie hjälper en av papporna att fylla i ett av sponsringsformulären så att hans dotter kan få hjälp att gå i skolan.

Read more

Education days for grown-ups

Project Nimas ambassadörer i Ghana utbildar vuxna i varför man inte skall sälja sina barn och om verkligheten bakom människohandel.

Read more

Föreläsning för vuxna

Project Nimas ambassadörer i Sverige föreläser för vuxna om människohandel och om vikten av rehabilitering efter ALLA sorter av trauman.

Read more