Project Nima, välgörenhetsorganisationen som arbetar med att stärka unga människors självkänsla går på stranden i Ghana.

PROJECT NIMA – THE NEXT GENERATION AID ORGANISATION

Project Nimas verksamhet i en kort video.

Project Nima on Swedish Television - SVT

Det är bland de bästa idéer jag har hört. Ge mig några dagar så har ni en låt - Max Martin

Under Covid utbildade Project Nima om viruset och hur man skyddar sig i Ghanas fattigaste områden med hjälp av stjärnproducenten Max Martin, genom att använda musik och dans.

Se SVT's reportage om Project Nima's framgångsrika arbete med att sprida kunskap om Corona genom musik gjord med Max Martins hjälp.

Project Nima fokuserar även på att skapa hållbara och tillgängliga utbildningsverktyg som kan användas av alla utbildningsnivå, ekonomisk status eller geografiska förhållanden, till exempel avv skapa utbildningsmaterial genom musik och dans.

Project Nima engagerar även andra organisationer att delta i workshops, seminarier och genomföra projekt som ligger i linje med Project Nimas värderingar, vilket gynnar både ungdomar och samhällen. Filosofin att låta ungdomar inspirera och lära av varandra skapar en kedjereaktion av empowerment och utbildning genom deltagande samhällsgrupper.

Du ska känna dig stolt och speciell över att vara en del av Project Nima.

Read more
Foto: Paulina Westerlind

Project Nima har skapat nästa generations välgörenhetsorganisation genom att ha ett unikt innovativt och modernt förhållningssätt till bistånd och social empowerment. I Project Nima är alla aktiva deltagare, med värdefulla kunskaper och färdigheter, och ingen ses som endast en passiv mottagare.

Organisationen grundades 2012 och representeras av ungdomar som kallas Project Nima-ambassadörer, i åldrarna 12-20. Organisationen utbildar ambassadörerna genom interna och externa experter. Ambassadörerna utbildar i sin tur det bredare ungdomssamhället, genom skolor, seminarier, workshops och andra verktyg, inklusive användningen av sociala medier. Project Nimas grundläggande utbildningsämnen är mänskliga rättigheter, exploatering av barn, traumaterapi, hållbar utbildning och bekämpning av korruption.

Read more
Foto: Paulina Westerlind

- Project Nima är en plattform där även mottagaren har en röst

–  Sadiya Haruna, Project Nima ambassador Ghana, 15 yrs 

Project Nimas ambassadörer berättar om sin organisation

Project Nima är den bästa organisationen, för där har jag mött den person i mig själv som jag vill bli.

– Ahmed Issaka, Project Nima Ambassador Ghana, 16yr

Read more
Foto: Paulina Westerlind

Vår metod

Project Nima startade i slumområdet Nima i Ghana, men består idag av grupp svenska och ghanesiska ungdomar. Stommen i vår verksamhet är ömsesidig delaktighet. Tillsammans ger vi varandra kunskap, förtroende och erfarenheter i båda riktningar. Så skapar vi förändring.

Alla som är delaktiga i Project Nima i Ghana kommer från slumområdet Nima i Accra. Vi började med tio ungdomar som samtliga, i hela sina liv, varit mottagare av stöd från hjälporganisationer. De hade i och med det helt unika kunskaper om vad som fungerade, inte fungerade och vilka resultat olika aktioner hade fått och inte fått.

Med ungdomarna själva som medgrundare i Project Nima fick de vara med och aktivt skapa en hjälporganisation där de kunde använda dessa erfarenheter för att göra något annorlunda och mer hållbart.
Resultatet talar för sig självt.

Idag har vi flera hundra volontärer i slummen samt runtom i de fattigaste områdena i Ghana. Människor fick en plattform för att skapa förändring, växa och känna att deras aktioner hade betydelse för andra i världen.
Metoden ska nu testas i Sverige för att se om vi kan skapa samma engagemang mellan områden här. Vi har redan en svensk ambassadörsgrupp som lär sig av sina unga kollegor i Ghana.

Read more
Foto: Kwabla Afeavor

Välgörenhet i båda riktningar

Christina Wenngren märkte att de svenska barnen genom sitt engagemang i Project Nima blev mer självsäkra, idérika och gladare.

Organisationen vill möjliggöra en samhällsutveckling baserad på ömsesidig delaktighet mellan ungdomar från olika socioekonomiska områden – vilket kan vara både mellan och inom länder.

- Engagemanget skapade ett inspirerande driv och en "jag är viktig i världen"-känsla som de tog med sig in i skolan och i sina privatliv. Det gav en stor insikt i hur hållbar förändring skapas, säger Christina.

- Vad gjorde den kunskapen med Project Nima?

- Hållbarhet skapas när alla får möjlighet att vara med och känna att deras kunskap och erfarenheter har betydelse. Det är ett mycket starkt verktyg för en hållbar integration och hur vi tillsammans kan skapa en annan typ av mänsklig respekt. Ingen kan allt men tillsammans kan vi faktiskt väldigt mycket, särskilt om vi vågar kasta kunskapsnätet extra långt ut i världen, avslutar Christina.

En interaktion över nations­gränserna

Med hjälp av sociala appar delar ungdomarna kunskap och erfarenheter med varandra. Utbytet styrs genom organisationens ambassadörer som både håller utbildningar via videosamtal där de tillsammans skapar helt unika utbildningsmaterial som de sprider vidare i sina samhällen. De ringer även varandra privat för att diskutera något av Project Nimas huvudämnen eller få hjälp i skolan. Det är en plattform där deras tankar, röster och åsikter får en betydelse.

Ofta kommer barn i Nima till ambassadörerna i Ghana och ber om hjälp för att bredda sin utbildning, men även för att få hjälp med personliga problem i t.ex. hemmet. Ambassadörerna kopplar då upp sig och diskuterar i plattformen, får inspiration, kunskap och stöd.

Detsamma gäller i Sverige där ambassadörerna i Ghana stöttat med kunskap rörande både skolarbeten om Afrika och antimobbningsproblem. Det gör att plattformen inte bara blir ett sätt att bredda ungdomarnas utbildning, det blir även en trygg pelare där de kan finna stöd och värme.
Det låter enkelt, men det möjliggör ett unikt sätt att skapa egenvärde och styrka hos människor. Om du kan hjälpa och stödja någon annan ger en känsla av styrka och att vara betydelsefull.

Och det är när människor känner den känslan som vi skapar förändring – både för oss själva och för andra.

Välgörenhet måste gå i båda riktningar.

Read more
Foto: Paulina Westerlind

Hur har ambassadörer i Nima hjälpt barn i Sverige?

Det hela började med en teckning, som ett av barnen i Nima gjort. Den såldes till förmån för Min Stora Dag här i Sverige. Det skapade stort engagemang i Nima och barnen samlades för att sjunga och be för att teckningen skulle dra in mycket pengar som möjligt. Den såldes för 2500kr!

Barnens glädje att kunna hjälpa sjuka barn i västvärlden var enorm.

Så formades en utav Project Nimas grundpelare. Att skapa samhörighet genom att hjälpa andra.

Ett annat exempel är när en av våra ghanesiska ambassadörer hjälpte en flicka i Sverige med att må bättre i sig själv. Flickan var stressad över att behöva försöka vara "perfekt". Sociala medier, influensers och skolan fick henne helt enkelt att må psykiskt dåligt. Med hjälp från ambassadören i Ghana lärde hon sig att arbeta med sin självkänsla, sluta försöka uppnå konstruerade ideal och fokusera på vad som egentligen är viktigt i världen.

Det förändrade hennes liv - på riktigt..

Read more
Foto: Lisen Stibeck

Hur har ambassadörer i Sverige hjälpt barn i Nima?

En svensk ambassadör som har dyslexi gjorde en film som förklarade vad dyslexi är och hur man märker att man har det. Hon gav även tips till både föräldrar och lärare hur man ska underlätta läxor och studier för barn med dyslexi. Men framförallt lärde hon ut enkla hjälpmedel för att underlätta läsandet för andra barn. Filmen blev mycket uppskattad och används nu av både elever och lärare i Ghana. Vår svenska ambassadör växte något enormt av att kunna använda sin kunskap och sina erfarenheter för att hjälpa andra barn med dyslexi.

Det skapade förändring för barn med dyslexi i Ghana - på riktigt.

Read more
Foto: Christina Wenngren

- Hur kan Project Nima skapa förändring i världen?

Utbildning och kunskap är ingenting som är unikt för exempelvis Europa att ge till Afrika. Vi har precis lika mycket att lära oss åt andra hållet.

I dagens uppkopplade samhälle finns det så mycket möjligheter att dela kunskap och lära sig av varandra. Vi har tekniska möjligheter till en historiskt aldrig skådad kontakt och närhet mellan människor men trots det så ökar det fysiska avståndet oss emellan. Detta både inom och mellan länder. Det vill vi ändra på.

Världen är spännande, världen ger möjligheter – men vi måste ta hand om den och varandra. Det gör vi genom att lära oss av varandra, inspireras av varandra, känna igen likheter och lära oss respektera olikheter, men alltid med mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Vi är många i världen idag och vi har lättare att röra oss mellan länder än aldrig förr. Det gör det ännu viktigare att vi inte bara ser utan även lär känna världen. Allt går åt båda håll – som vilken vänskap som helst.

Read more
Foto: Paulina Westerlind

Sponsorer

Samarbetspartners och vänner