Project nima

Om man inte lär sig drömma som barn så blir det svårare att drömma som vuxen, en vuxen utan drömmar skapar ingen förändring

Om Project Nima och vad vi vill

Projekt Nima är baserat i Sverige och Ghana men är ingen traditionell välgörenhetsorganisation. Utbyte och brobyggande är hjärtat i vårt arbete och för oss handlar det om att ge till varandra av det man har att erbjuda. Vår filosofi är att vem man än är och var man än bor så är man betydelsefull och kan skapa förändring. En känsla som skapar egenvärde och styrka hos barn både i Sverige och i Ghana. Med fokus på kunskap, igenkännande och vänskap jobbar vi med därför med barn för barn. Tillsammans kämpar vi för allas rätt att drömma och vara fria – någonting som för de flesta av oss ses som självklara.

Läs mer

Projekt Nima jobbar egentligen likadant i slummen Nima som på svenska skolor. Vi jobbar mycket genom dialog om känslor, funderingar och egenvärde. Begrepp som förenar snarare än skiljer åt. Genom att lära känna varandra så öppnar vi upp världen och visar att det egentligen inte är så mycket som skiljer oss åt som människor. Vi pratar om hur vi alla kan skapa förändring i världen, oavsett vem vi är eller var vi bor så är vi betydelsefulla. Med barn, för barn så jobbar vi för en öppnare och finare värld.

Projekt Nimas ambition är även att hjälpa till att bygga upp skolor och bibliotek i de mest utsatta områdena. Kunskapscentrum för en hållbar utveckling, men om barnen inte vågar tro på sig själva och våga förverkliga sina drömmar så kan dessa inte utvecklas på rätt sätt. Vi jobbar därför aktivt med att lära barnen att våga drömma och visa dem att inget är omöjligt.

Projekt Nima arbetar även för allas rätt att vara fria genom att aktivt förebygga människohandel och religiöst slaveri av barn. Ur den utspridda fattigdom som härjar i Ghana frodas människohandeln, även kallad den moderna slavhandeln, och de skolor som Projekt Nima jobbar tillsammans med ligger i de mest utsatta områdena. Med hjälp av bland annat före detta barnslavar skapar Projekt Nima diskussion och debatt på skolorna och tillsammans med barnen skapas projekt för att stoppa det moderna slaveriet.

Vi kan alla sprida glädje och vi kan alla skapa förändring.

Vi vill skapa mod att drömma.

Bakgrund

Projekt Nima startades våren 2011. En av organisationens grundare, Christina Wenngren, skrev sin masteruppsats om barnhandel i Ghana. Under sitt arbete bodde hon till en början i det ökända slumområdet Nima i huvudstaden Accra för att komma nära verkligheten. Valet för en ung, svensk tjej att bosätta sig i Nima var enkelt. Under sin studietid fick Christina möjligheten att delta i ett EU-ministermöte om förebyggandet av människohandeln. En av de många intryck hon tog med sig därifrån var att det behövs mer verklighetsförankring på beslutsnivå.

I Nima träffade hon Emmanuel som efter ett liv som barnslav valt att kämpa för barns rättigheter och alla människors lika värde. Emmanuel och hans tre döttrar lånade ut sitt skjul till Christina att bo i. Då hon insisterade på att få betala något för besväret fick hon alltid samma svar: ”Vi måste hjälpa varandra i världen, annars kommer vi inte vidare i livet”. Tre månader senare dog Emmanuel, 43 år gammal. Trots att en insamling gjorts i slummen och Emmanuel förts till sjukhus fick han aldrig någon vård. Christina tog hans död hårt – och med ledorden ”alla kan göra något för att skapa förändring, oavsett vem du är och var du bor” skapade hon Projekt Nima.

Kristina