Våra huvudämnen

Christina och Erik utgör stommen i Projekt Nimas team som bedriver utbildning av ambassadörerna i för dem aktuella ämnen. De är båda statsvetare i grunden med fokus på transnationell brottslighet, människohandel och droger.
Undervisningen är akademisk men med ett fokus på hur den lokala situationen kan förbättras i Nima. Under livliga diskussioner väver vi samman akademisk och teoretisk kunskap med ambassadörernas egna erfarenheter. När Project Nimas team rest hem fortsätter ambassadörerna att undervisa andra vid sina lördagsmöten om vad de lärt sig.
Ett antal ämnen är extra angelägna i Projekt Nimas arbete och därför alltid i fokus för utbildningarna.

Människohandel

Alla Project Nimas ambassadörer känner personligen barn som varit utsatta för människohandel och tvångsarbete. Vad är då människohandel egentligen? Hur ser det ut runt om i världen? Finns det ett regelverk och framförallt, vad kan vi göra för att stoppa det? Vi diskuterar rehabilitering, post-traumatisk stress och vad man kan göra för att lära före detta människohandelsbarn att bli barn igen.
Denna kunskap vidarebefordrar sedan ambassadörerna under sina undervisningsseminarier till andra barn och vuxna i Nima. De använder sig även av kunskapen i praktiken då de i Project Nimas rehabiliteringsprojekt rehabiliterar och bygger upp barn som utsatts för människohandel.

undervisning

workshop samt träning i vidareundervisning

vidareundervisning i en workshop

rehabiliteringsarbete

Kvinnorätt

I Project Nima pratar vi mycket om kvinnorätt. Vi undervisar ambassadörerna så de kan undervisa vidare. Kvinnorättsfrågan kommer upp inom många av våra arbetsområden, till exempel människohandel, skolan och droger.

Falila berättar om hur rädslan för sexuellt våld i skolan påverkar flickors skolgång

Korruption

Korruption är ett bekymmer i Ghana och något som alla barn varit vittnen till på nära håll. I skolans värld förekommer det att man med pengar kan köpa sig bra resultat på proven och slippa undan bestraffning med mutor.

Även här undervisar vi om korruption och hur det ser ut runt om i världen. Vad finns det för internationella förordningar och vad händer med ett samhälle när det är korrumperat. Vad kan man göra för att själv förhindra korruption.

undervisning

Droger

Drogmissbruk är även det ett problem i Nima och barnen har själva efterfrågat undervisning om detta. Vad för slags droger finns det? Vad händer i kroppen när man tar droger? Vad säger förordningar runt om i världen?

Barnen har mycket frågor kring detta då de själva ser vuxna ta droger. Det påverkar även dem ofta. De känner även till barn som är involverade i drogproduktionen.

Det är ett ämne som lockar både många barn och vuxna till vidareutbildningsseminarierna.

utbildningsmaterial som skrivs om alla ämnen där akademisk kunskap, internationella förhållningssätt och nationell lag blandas in med personliga erfarenheter

Skola

Undervisningsmetoder, barnaga, sexuellt våld i skolan och inlärningssvårigheter som adhd, dyslexi och annat tas upp och diskuteras.

Life education

Inom denna kategori jobbar vi med att bygga självkänsla och egenvärde. Det är viktigt att känna sig behövd i samhället och att kunna känna att man kan skapa förändring. Det skapar hållbarhet på riktigt. Vi arbetar med att bygga upp våra ambassadörer och lära dem att hjälpa andra att göra samma sak.
Vi arbetar även med fokus på att välgörenhetsarbetet i Project Nima ska gå åt båda hållen. Vi diskuterar varför det är viktigt och vad vi kan göra under parollen ”ömsesidigt bistånd” för att kunna hjälpa barn både i vårt närområde och i andra länder, till exempel från Ghana till Sverige och vice versa.
Vi arbetar även mycket med att hitta lokala förebilder. Det är viktigt att inspireras och se upp till andra.

Vi anser Emile Kwablah vara en lokal förebild i Nima. När Emile först flyttade till slummen i Ghana från Togo sov han på gatan. Han erbjöd sig städa trotro’s (små bussar) om han fick sova några timmar i dem per natt. Efter år av hårt arbete och många kreativa idéer för att klara sig såsom att bära hem byggstenar till folk, fick han en lärlingsmöjlighet av Emmanuel i hans shop. Han slet för att visa att han var en hårt arbetande, ärlig man och för att bli respekterad i samhället. Idag har han en egen liten shop och volontärarbetar i Project Nima. Han undervisar barnen i livskunskap, hur man måste arbeta och hur man måste tänka för att nå sann framgång och dessutom få människors respekt. Applåderna haglade in från barnen.

Emile undervisar barnen under en studieresa till en av Ghanas nationalparker. På vägen tillbaka till Nima hyllade barnen Emile i körsång i bilen. Emile kallas för Jah Spirit och det är det barnen säger i hyllningssången i slutet.