Om människohandel samt arbetet
med RTBF och människohandeln

Enligt den Internationella arbetsorganisationen (ILO)
Finns det ungefär 2,5 miljoner offer för människohandel i världen idag varav 1,2 miljoner av dem är barn.

Handeln med barn är vanligt förekommande i Ghana. Trots att människohandel är olagligt och Ghanas regering jobbar aktivt mot den, så är problematiken komplex. Barn utnyttjas inom framförallt fiske, jordbruk och gruvindustrin. Människohandlarna köper eller omhändertar barnen oftast direkt från deras föräldrar och de får sedan jobba för sin nya ägare. Förutom den psykologiska smärtan detta innebär så är de fysiska förhållandena outhärdliga. Misshandel är mer regel än undantag och arbetsolyckor där barn förlorar kroppsdelar eller till och med får ögonen utslitna förekommer dagligen

Projekt Nima arbetar för allas rätt till frihet och att få drömma. Med fokus på kunskap, igenkännande och vänskap jobbar vi med barn för barn. Tillsammans bygger vi egenvärde hos varandra för att våga drömma och skapa förändring och de som är i störst behov av dessa känslor är de flickor och pojkar som fallit offer för människohandel.

Projekt Nima arbetar i en av de regioner i Ghana där barnhandeln är som mest förekommande. De barn som ena dagen är i kontakt med jämnåriga i Sverige och planerar hur de ska göra skillnad i världen kan nästa dag bli utsatta för barnhandel – ofta sålda av sina egna föräldrar. Projekt Nima jobbar framförallt förebyggande mot människohandel genom att skapa debatt i frågan tillsammans med barn som bor i utsatta områden. Tillsammans med barnen sprider vi kunskap om människohandel samt barnarbete och kämpar för allas rätt att drömma och vara fria. Projekt Nima bedriver även egen kunskapsinhämtning av olika typer av barnutnyttjande samt assisterar och stöder en av våra samarbetsorganisationer Right to be Free med vilka vi tillsammans åker ut och räddar barn utsatta för människohandel. Tillsammans med Right to be Free både lokaliserar och debatterar vi med barnens ägare för att befria barnen.