Fadderverksamhet

Med hjälp av faddrar i Sverige har Project Nima startat ett sponsringsprogram i Nima där vi hjälper särskilt utsatta barn att gå i skolan.

Project Nimas ambassadörer hittar barn som behöver hjälp. I sponsringsprogrammet finns barn som varit utsatta för människohandel och tvångsarbete, barn som hittats tiggandes i slummen och föräldralösa barn som hittats sovande under bilar. Även barn vars föräldrar helt enkelt har det riktigt svårt i slummen och kämpar alla dagens vakna timmar med att kunna försörja sin familj får plats i sponsringsprogrammet. För dessa barn är stödet från faddrar i Sverige ovärderligt, utan dem hade de inte kunnat gå i skolan och därmed få en chans till ett nytt liv. Uppgifter om barnens livssituation kontrolleras av vuxna i slummen innan de hamnar i Project Nimas sponsringsprogram.
Kommunikation, vänskap och igenkännande är kärnvärden i Project Nimas arbete. Vår ambition är att kontakten mellan fadder och fadderbarn ska vara så nära som möjligt. Vi vill att man ska lära känna varandra som människor. Faddrar i Sverige kan följa deras barns utveckling i Project Nima och har även möjlighet att skicka med små gåvor eller brev när Project Nima teamet i Sverige åker till Ghana. Fadderbarnen har också möjlighet att skicka brev och hälsningar tillbaka. Hälsningar från fadderbarnen kan till exempel bestå av videomeddelanden, teckningar, foton eller brev.
Det är Project Nimas ambassadörer som är ansvariga för kontakten med fadderbarnen. De träffar dem varje lördag och undervisar dem i Project Nimas kärnämnen. De har även workshops och hittar på lekar tillsammans. De ser även till att barnen har det bra, både i sina hem och i skolan.

Det är även ambassadörerna som fyller i alla blanketter i sponsringsprogramet. Så här går det till:

  • Först registreras barnet in i Project Nimas sponsringsprogram. Information om barnet och kontaktuppgifter till vårdnadshavare fylls i. En ambassadör, en ansvarig vuxen samt Project Nimas CEO eller vice-CEO måste skriva under för att pappret skall bli giltigt.
  • Vid varje terminsstart erhåller vårdnadshavare 180 ghana cedi från Project Nima. Man signerar då ett papper där det står att man har tagit ut 180 ghana cedi och att man måste komma tillbaka med ett kvitto från skolan på betald skolavgift inom en vecka från dagens datum. Görs inte detta plockas barnet ur sponsringsprogrammet. Dokumentet signeras av en Project Nima ambassadör och en av Project Nimas vuxna voluntärer.
  • Inom en vecka kommer vårdnadshavaren tillbaka med kvittot som häftas ihop med pappret nämnt ovan. En vuxen från Project Nima Staff signerar sedan längst ner att pengarna överlämnats och barnet är kvar i programmet.

Detta har fungerat väldigt bra för Project Nima. Innan gav vi pengarna direkt till skolan men det skapade oordning och vi såg generellt en osund maktpositionering i samhället vilket detta blev en del av. På det är här viset förflyttar vi bestämmandet över barnen och familjernas liv till föräldrarna. Det känns bättre och vi har fått långa applåder för detta initiativ under de föräldramöten vi haft med de sponsrade barnens föräldrar.
Föräldrarna växte, fadderbarnen växte och Project Nima växte – win win.
Även ambassadörerna har vuxit i detta då de får ett stort ansvar i sponsringsprogrammet.

Project Nima ambassadör Stephanie hjälper en av papporna att fylla i ett av sponsringsformulären så att hans dotter kan få hjälp att gå i skolan.