Engagera dig

Det finns tre olika möjligheter att stödja Projekt Nima:
Genom att göra ett samarbete med din skola, du kan som privatperson vara fadder för ett barn eller så kan ditt företag samarbeta med oss.

Privat

Blir du fadder så säkrar du en plats i skolan för ett barn i Nima. För 100 kr/månad så bidrar du till en betald skolgång för ett barn per år. Alla pengar går direkt till skolan.

Inom kort kommer du även att kunna ge en gåva direkt till 90-konto. Vill du skänka pengar redan nu så kontakta bagge@projectnima.se

Läs mer

Utbildning är nyckeln till en framtid och att barnen är i skolan gör dels att de får ta del av allt det arbete som Project Nima gör men också att de minimerar risken för att hamna i barnarbete eller i slavhandeln.

För 50 kr/månad så bidrar du till en betald skolgång för ett barn per år. Alla pengar går direkt till skolan. Project Nimas administrativa kostnader betalas av företagssponsorer.

Som fadder så får du regelbunden information om vad som händer på skolorna och hur dina pengar används, både genom bilder och filmer från alla ambassadörer och elever.

Anmäl intresse

×

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi

  • Ange ett värde större än eller lika med 1.
  • Hantering av personuppgifter

Företag

Som företag kan du välja mellan att bli en samarbetspartner, vara företagsfadder eller skänka en gåva.
Kontakta bagge@projectnima.se för mera info

Läs mer

Företagssponsorer är grundstommen i Project Nimas verksamhet. Du kan som företag välja att:

Bli samarbetspartner: Vi arbetar för att få ett så starkt utbyte som möjligt mellan våra samarbetspartners. Som samarbetspartner betalar du en summa varje månad/kvartal/år som du själv väljer. Pengarna går till uppbyggnaden av skolor i de utsatta områden där barnslavhandeln är som mest utbredd. Genom att säkra att barnen går i skolan minskar vi risken för att de hamnar i barnarbete eller i slavhandeln. Vi kan även ta fram specifika samarbeten som blir anpassade just för er verksamhet. Det kan vara allt från att aktivera er egna personal till att använda era produkter i samarbetet. Kontakta bagge@projectnima.se för mera information och utökade förslag på samarbeten.
Du får som samarbetspartner direkt återkoppling från Projekt Nima genom film och bilder i hur era pengar används. Dessa är avsedda att sprida kunskapen om projektet internt i ert företag samt att ni kan använda det som extern kommunikation för att berätta om ert engagemang.

Bli företagsfadder: Som företagsfadder betalar du skolavgiften för barnen i skolan. Som fadder så får du regelbunden information om vad som händer på skolorna och hur dina pengar används, både genom egna bilder och filmer från alla ambassadörer och elever.

Skänk en gåva: Inom kort kommer du även att kunna ge en gåva direkt till 90-konto. Vill du skänka pengar redan nu så kontakta bagge@projectnima.se

Anmäl intresse

×

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi

Skola

Vi erbjuder skolor i Sverige att samarbeta med skolan i Nima. Tillsammans pratar vi om mänskliga värderingar hur vi kan hjälpa varandra till en bättre värld. Bl.a. så hjälper barnen i Nima och i Sverige tillsammans Min Stora Dag i Sverige.

Läs mer

Som skola i Sverige så samarbetar du med skolorna i Nima för att dels diskutera olika ämnen så som självkänsla, skillnaden mellan att vara fattig och rik, sjuk och frisk osv. samt driver en insamling till Min Stora Dag i Sverige. Barnen i Nima har själva valt att göra detta samarbete då de tycker det är fantastiskt att kunna vara med och hjälpa andra, som är sjuka. ”Det är mer synd om de som är sjuka och rika än vi som är friska och fattiga”. Detta medför att de får en starkare självkänsla och skapar större möjligheter för framtiden.

Anmäl intresse

×

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi

  • Ange ett värde mellan 0 och 9.
  • Hantering av personuppgifter